Ενότητες από το πρόγραμμα Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου
(Ε02Σ06)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 
 

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται διαπραγμάτευση κάποιων ενοτήτων Φυσικής και Χημείας από τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες