Τεχνολογία Ανάπτυξης Ιστοσελίδων (Ε03Π07) - Εργαστήριο
(Ε03Π07)

 
 This course requires an enrolment key
 
 


Τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών. Συγγραφή διδακτικού υλικού στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού με τη χρήση του λογισμικού. Το περιβάλλον του διαδικτύου και η εκπαιδευτική του χρήση.

Το εργαστήριο βοηθά τον φοιτητή να αποκτήσει δεξιότητες για την αποτελεσματική και ικανή χρήση έτοιμων πακέτων λογισμικού γραφείου (FrontPage 2K, Macromedia flash MX, NVU) για την δημιουργία ιστοσελίδων και ιστοχώρων.

Πρακτική άσκηση στους υπολογιστές του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες

This course requires an enrolment key