Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
(Γ04Π01)

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Κατανόηση του ρόλου και της θέσης της αξιολόγησης στο πλαίσιο της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης (σύνδεση με σχεδιασμό διδασκαλίας, διδακτικούς στόχους, κ.λπ.).

This course allows guest users to enter