Διαδίκτυο & Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης
(Α12Π02)

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Το προτεινόμενο μάθημα θα προσπαθήσει να αποδώσει σε έκταση και βάθος τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης στα πλαίσια της αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο στην μάθηση και την διδασκαλία .

This course allows guest users to enter