Διαδίκτυο & Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης
(Α12Π02)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 
 

Το προτεινόμενο μάθημα θα προσπαθήσει να αποδώσει σε έκταση και βάθος τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης στα πλαίσια της αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο στην μάθηση και την διδασκαλία .

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες