Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο
(Α12Π05)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 
 

Ο Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα με την διδακτική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στην σχολική τάξη ως εναλλακτική μορφή διδασκαλίας και μάθησης.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες