Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση
(Α12Π03)

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Στα πλαίσια του προτεινόμενου μαθήματος οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή τόσο με θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

This course allows guest users to enter