Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση
(Α12Π03)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 
 

Στα πλαίσια του προτεινόμενου μαθήματος οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή τόσο με θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες