Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - 2012-13
(Ε03Σ09)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 


Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Οι Νέες Τεχνολογίες στο Δημοτικό Σχολείο

Αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη μαθησιακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms ™ ως μαθησιακού εργαλείο στην προετοιμασία των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες, στην κατανόηση γνωστικών αντικειμένων (κίνηση, ενέργεια, μηχανική, ηλεκτρισμός), στην προαγωγή της συνεργατικής μάθησης, την παροχή κινήτρων, τη διδασκαλία προγραμματισμού και στη διαδικασία της επίλυσης προβλήματος.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής