Πειραματική Φυσική και Χημεία και Eκπαιδευτική Rομποτική (Ε02Σ05) - 2015-16 χειμ
(Ε02Σ05 2015-16)

 

Πειραματική Φυσική και Χημεία: Εκπαιδευτική ρομποτική - Ε02Σ05

Experimental Physics and Chemistry Εducational Robotics (laboartory Seminar) - E2S09