Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών: Εκπαιδευτική Ρομποτική 15-16εαρ.
(Ε01Σ11-2016)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 

Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών: Εκπαιδευτική Ρομποτική (Ε01Σ11)

Αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη μαθησιακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms ™ ως μαθησιακού εργαλείο στην προετοιμασία των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες, στην κατανόηση γνωστικών αντικειμένων (κίνηση, ενέργεια, μηχανική, ηλεκτρισμός), στην προαγωγή της συνεργατικής μάθησης, την παροχή κινήτρων, τη διδασκαλία προγραμματισμού και στη διαδικασία της επίλυσης προβλήματος.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής