Εργαστήριο - Εισαγωγή στην Πληροφορική αντιγραφή 1
(Ε03Π01-ΕΡ_1)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 
 

  1. Το μάθημα αυτό αφορά την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ιδιαίτερα διδάσκονται βασικές αρχές λειτουργίας του Λειτουργικού συστήματος, του κειμενογράφου, του λογιστικού φύλλου και του Διαδικτύου.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες