Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε03Π01) - Εργαστήριο
(Ε03Π01-ΕΡ)

 
 This course allows guest users to enter
 
 


  1. Το μάθημα αυτό αφορά την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ιδιαίτερα διδάσκονται βασικές αρχές λειτουργίας του Λειτουργικού συστήματος, του κειμενογράφου, του λογιστικού φύλλου και του Διαδικτύου.

This course allows guest users to enter