Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, σεμινάριο, 2016-17 χειμ.
(Εκπαιδευτική Ρομποτική)

 

Οι αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας για τεχνολογικά ενήμερους πολίτες επιβάλλουν τη διερεύνηση νέων υλικών αλλά και μεθόδων που θα εξοικειώσουν τα παιδιά με τη λειτουργική χρήση της τεχνολογίας και θα τους επιτρέψουν να διερευνούν σε βάθος τον πραγματικό κόσμο. Η ανάγκη για τεχνολογικό αλφαβητισμό είναι πλέον επιτακτική. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» προετοιμάζονται τους φοιτητές στην ανάπτυξη νέων μορφών μάθησης .
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μυήσει των φοιτητών στην Τεχνολογία, με τη χρήση του «LEGO® MindStorms», για να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη μάθηση και τη διανοητική ευελιξία, εφόδια απαραίτητα για την επιτυχία σε ένα μέλλον που διαρκώς μεταβάλλεται. Η αποκαλυπτική μάθηση, η εξερεύνηση και η ανακάλυψη, η κατανόηση μέσω της πράξης , η ομαδική εργασία βρίσκουν πραγματική εφαρμογή στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Οι μελλοντικοί δάσκαλοι εφοδιάζονται με γνώσεις και δεξιότητες για να μετατρέψουν τις αίθουσες διδασκαλίας σε χώρους διερεύνησης και αποκάλυψης της γνώσης. Πρωταρχικός στόχος είναι να μάθουν οι φοιτητές μας στα παιδιά να εξερευνούν, να ρωτούν, να ανακαλύπτουν και να αποκτούν εμπειρίες που θα τα συναρπάσουν στη διαδικασία της μάθησης.
Φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με ενδιαφέροντα υλικά (αισθητήρες, κινητήρες, LED κλπ) και με έννοιες του προγραμματισμού. Επιπλέον συμβάλει στην θεραπεία της αυτοεκτίμησης τους για τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία μιας και το 80% των φοιτητών του τμήματος προέρχεται από την θεωρητική κατεύθυνση του Λυκείου.