Το Μάθημα της Πληροφορικής στο Σχολείο
(E03Σ02)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 

Σκοπόςτου μαθήματος είναι η επισκόπηση του τρόπου εισαγωγής, του προτεινόμενου Αναλυτικού προγράμματος (σκοποί και ύλη), της μεθόδου διδασκαλίας, των απαιτουμένων προσόντων του δασκάλου και των συναφών θεμάτων σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής