Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

2014-04-25 Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Η. Ε Κουρκούτας Α. Μουζάκη
Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Η. Ε Κουρκούτας Α. Μουζάκη